Sutanuti Parishad


MEMBERS

  LIFE MEMBERS
  SUKEA KENDRA Errors Omissions

 

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

 
 


SUKEA LIFE MEMBERS
To be updated

No. Name & Address Branch Phone Cell Email
           

A

^        
1 ARUP KRISHNA SARBADHIKARI SKL   2642 3624  
2 ABANI LAL BANERJEE SKL      
3 ABHIJIT GHOSH SKL      
4 AJIT KUMAR SAHA
3, Bidhan Sisu Sarani, Flat - 211
Kolkata – 700 054
SKL   98365 13820  
5 AJOY KUMAR LAW
50 Kailash Bose Street
Kolkata 700 006
SKL 2350 0754    
6 ALOKE SEAL
40, Madhab Das lane
Kolkata – 700 006
SKL 2534-9923    
7 AMAL KUMAR DE
97SC, Block – E, New Alipur
Kolkata – 700 053
SKL 2478 9070    
8 AMARENDRA MUKHERJEE SKL 2337 2932    
9 AMITAVA DAS
171A, Raja Dinendra Street
Kolkata – 700 004
SKL 2555 0096    
10 AMITAVA ROY SKL 2247 6816    
11 AMIYA KUMAR ROY
Plot – 165A, Sec – A, Metro H. Society
Kolkata – 700 105
SKL 2323-5529    
12 ANATH BANDHU MAITRA
18, Parseebagan Lane
Kolkata – 700 009
SKL 2350 2580    
13 ANATH KUMAR CHATTERJEE SKL 2241-4317    
14 ANGSHUMAN BANDOPADHYAY
29/A, Raja Dinendra Street
Kolkata – 700 009
SKL 2350-0160 98300-77307 Email
15 ANIL BHOSE SKL 2350 2295    
16 ANIL KUMAR DE
5, D. L. Roy Street
Kolkata – 700 006
SKL 2350 2501    
17 ANINDITA PAUL
3, Kasi Nath Dutta Road
Kolkata – 700 036
SKL 2528-5739    
18 ANIRUDDHA ROYCHAUDHURI 
18/50, Dover Lane
Kolkata – 700 029
SKL 2461-7609    
19 ANJAN SANYAL 
25, Ganga Prasad Mukherjee Road
Kolkata – 700 025
SKL 2475 4113    
20 ANJANA BHATTACHARJEE
184B, Bidhan Sarani
Kolkata – 700 006
SKL      
21 ANJU GHOSH
18/36, Ballygunge Place (E)
Kolkata – 700 019
SKL 2880-9890    
22 APRATIM ROY
10, Priyanath Mallick road
Kolkata – 700 025
SKL 2474-7659    
23 ARIJIT MITRA 
23A, Bachu Chatterjee Street
Kolkata – 700 009
SKL   98303 48782  
24 ARPITA GANGOPADHYAY
20, Nur Mahammod Lane
Kolkata – 700 009
SKL 2350-3593    
25 ARUNA DE  SKL 2241 8417    
26 ARUNA NANDY Smt.
M-4, Cluster – II, Purbachal, Salt Lake
Kolkata – 700 091
SKL 2337 8325    
27 ASHIM KUMAR SINGHA SKL 2350 6895    
28 ASHOKE DE SKL 2241 8417    
29 ASHOKE KUMAR MANDAL
8, Raj Kumar Chatterjee Road
Kolkata – 700 037
SKL 2556 3690    
30 ASHOKE MUKHOPADHYAY SKL 2556-8721    
31 ASHUTOSH LAHA
69/2, Nimtolla Ghat Street
Kolkata – 700 006
SKL 2555 8050    
32 ASIM KUMAR LAW  SKL 99038-44239    
33 ATIN LAHA
1, Bechu Chatterjee Street
Kolkata – 700 009
SKL 2241 4317    
34 AVIJIT DUTTA
16A, Talapark Ave., Flat 3B
Kolkata – 700 037
SKL 2556-7026    

B

^        
35 BANDANA KUNDU
13/A, Words Institution Street
Kolkata – 700 006
SKL 2350-7877    
36 BASUDEB BANDOPADHYAY 
66/1A, Raja Dinendra Street
Kolkata – 700 006
SKL 2360-0403    
37 BEJOYA MUKHERJEE
CD-54, Salt lake City
Kolkata – 700 064
SKL      
38 BENU KUMAR GHOSH
20A, Jhamapukur Lane
Kolkata – 700 009
SKL 2350-9651    
39 BHAKTA HARI DHAR  SKL 2271-3097    
40 BIDYUT DUTTA
21C, Raja Dinendra Street
Kolkata – 700 009
SKL 2350-8826    
41 BIMAN KUMAR BHATTACHARJEE
186, Vivekananda road
Kolkata – 700 006
SKL 2350-2411    
42 BIPLAB MOJUMDAR
5, Bonomali Sarkar Street
Kolkata – 700 005
SKL 2554-1925    
43 BISWAJIT CHAKRABORTY
415, Parnasree Pally, Flat No.4
Kolkata – 700 060
SKL 2451-3418    
44 BISWANATH MUKHOPADHYAY
61, Khelat Babu Lane
Kolkata – 700 009
SKL      
45 BROJO GOPAL KUNDU
13/A, Words Institution Street
Kolkata – 700 006
SKL 2360-4420    
46 BUDDHADEV NIYOGI
194, Jodhpur Park
Kolkata – 700 068
SKL 2473-6127    
47 BULBUL MOITRA SKL 2352-6503    
48 BULU KHATUA
114, Vivekananda Road
Kolkata – 700 006
SKL 2350-5005    

D

^        
49 DEBABRATA SENGUPTA
FE-374, Sector – III, Salt Lake
Kolkata – 700 106
SKL 2321-5414    
50  DEBABRATO MANDAL
BA-180, Sector – I, Salt Lake
Kolkata – 700 064
SKL 2358-1386    
51 DEBANKA CHARAN LAHA
2A, Bidhan Sarani
Kolkata – 700 006
SKL 2241-3884    
52 DEBAPRIYA SEN SKL 2364-8306    
53 DEBIPROSAD BOSE
56/1A, Suhasini Ganguli Sarani
Kolkata – 700 025
SKL 2455-1954    
54 DEBKUMAR DUTTA SKL 2350-1528    
55 DIPAK RAY SKL 2556-8582    
56 DIPALI PODDAR SKL 2350-6644    
57 DIPENDRA NATH BASU SKL 2335-0870    

G

^        
58 GANESH CHATTERJEE SKL 2350-5270 Expired?  
59 GITA MUKHERJEE SKL 0337-2932    
60 GOPA SAHA SKL 2337-7265    
61 GORA BANDOPADHYAY SKL 2354-6340    
62 GORA MUKHOPADHYA
114/6, Hazra Road
Kolkata – 700 026
SKL 2455-4573    
63 GOURI SANKAR SKL 98300-17107    
64 GOUTAM GHOSH SKL 2350-0898    
65 GUNANKA CHARAN LAHA
2A, Bidhan Sarani
Kolkata – 700 006
SKL 2241-0319    

I

^        
66 INDRANI GHOSH
40/A/2, J. K. Mitra Road
Kolkata – 700 037
SKL 2556-3593    
67 INDRANI NIYOGI
194, Jodpur Park
Kolkata – 700 068
SKL 2483-0715    
68 IRENE SARKAR
77/1K, R. K. Chatterjee Road, Flat – 3B
Kolkata – 700 042
SKL 2442-3438    

J

^        
69  JHARNA BANERJEE (SKL) 2350-9191
5/5, Radhamohan Malick Garden Lane
Kolkata – 700 006
       
70 JOTIRMOY SENGUPTA
109B, Hem Ch. Naskar Road
Kolkata – 700 010
SKL 2353-6147    

K

^        
71 KHITISH CHANDRA SAHA
61, Bidhan Nagar
Kolkata – 700 000
SKL      
72 KUMAR KISHOR PAL
12, Basanta Bose Road
Kolkata – 700 026
SKL 2455-4999    
73 KUNAL KUMAR ROY
1, Rammohon Roy Rpad
Kolkata – 700 009
SKL 2350-7205    
74 KUSUM KAJARIA Smt.
278, C. R. Avenue
Kolkata – 700 006
SKL 2241-1928    

L

^        
75 LALIA SOM Smt'
40, Mohendra Srimani Street
Kolkata – 700 009
SKL 2350-7142    
76 LAKSHMI LAW Smt.
223/1, Bidhan Sarani
Kolkata – 700 006
SKL 2241-5024    

M

^        
77 MADHUMITA DUTTA Smt.
1A, Manmatha Bhattacharjee Street
Kolkata – 700 004
SKL 2350-0796    
78  MAITRAYEE SENGUPTA Smt.
FE-374, Sec III, Salt Lake City
Kolkata – 700 064
SKL 2321-4467    
79 MALABI MITRA Smt.
57, Beadon Street
Kolkata – 700 006
SKL 2555-4820    
80 MALLIKA DAS Smt.
77F, Karea road
Kolkata – 700 019
SKL 2247-2163    
81 MIHIR BHATTACHARJEE
19/15, Sil Lane
Kolkata – 700 015
SKL 2244-9427    
82 MIRA DE
73A, Ganesh Ch. Avenue
Kolkata – 700 013
SKL      
83 MITALI LAHA SKL 2530-6541    
84 MITALI LAW
50A, Kailash Bose Street
Kolkata – 700 006
SKL 2350-2732    

N

^        
85 NILADRI SEKHAR DUTTA
14A, Kalu Ghosh Lane
Kolkata – 700 009
SKL 2350-2261    
86 NIRMAL KUMAR NANDI
M-4, Cluster II, Purbachal
Kolkata – 700 091
SKL 2337-8325    

P

^        
87 PADMA MUKHERJEE
33A, Monoharpukur Road
Kolkata – 700 029
SKL 2464-2174    
88 PARIMAL CHATTOPADHYAY
32A/50, Suren Sarkar Road
Kolkata – 700 010
SKL 2350-5126    
89 PARTHASARATHI MITRA
93/2, Netaji Subhas Road
Kolkata – 700 034
SKL   98300-47362  
90 PIJUSH KUMAR GUPTA
P-199, CIT Road, Sch – 6M
Kolkata – 700 010
SKL 2350-8593    
91 PRABIR DAS GUPTA
11A, Russa Road
Kolkata – 700 033
SKL 2424-0367    
92 PRABIR KUMAR KAR
20B, Sukea Street
Kolkata – 700 009
SKL 2350-0955    
93 PRABIR KUMAR PAUL SKL   98310-08245  
94 PRADIP BANERJEE
6A, Dinabandhu Lane
Kolkata – 700 009
SKL 2350-4793    
95 PRADIP MAJUMDER
7B, Ram Mohan Roy Road
Kolkata – 700 009
SKL   98308-60802  
96 PRALAYRAJ MUKHERJEE
38, Pataldanga Street
Kolkata – 700 009
SKL 2350-5414    
97 PRANAB KUMAR BANERJEE
AA-29, Salt Lake City
Kolkata – 700 064
SKL 2321-5996    
98 PRASANNA KUMAR SAHA
112A, Karl Marx Sarani
Kolkata – 700 023
SKL 2459-7126    
99 PRASANTA KUMAR CHATTERJEE
38, Pataldanga Street
Kolkata – 700 009
SKL 2350-4258    
100 PRASANTA KUMAR NAN
170B/225, Lake Garden
Kolkata – 700 045
SKL 2417-5496    
101 PRASENJIT CHATTOPADHYAY SKL 2245-4680    
102 PRASENJIT GHOSH
3A, Mahendra Srimani Street
Kolkata – 700 009
SKL 2350-1577    
103 PRASUN BASU (SKL) 2555-4475
5, Mohendra Bose Lane
Kolkata – 700 003
       
104 PRATIMA ADDYA
22, Mohan Bagan Lane
Kolkata – 700 004
SKL 2555-5292    
105 PRODIPTA BANERJEE SKL 2479-9586    
106 PRODYUT ROY
51A, Rashbehari Avenue
Kolkata – 700 026
SKL 2464-3360    

R

^        
107 RAJENDRA N. DHAR
122, B. B. Ganguli Street
Kolkata – 700 012
SKL 2237-3979    
108 RAM NARAYAN NANDI
P-228, C. I. T. Road, Sch – VIM
Kolkata – 700 054 (SK)
SKL 2334-4314    
109 RAMENDRA N. DUTTA
52/1A, Raja Ram Mohan Sarani
Kolkata – 700 009
SKL 2350-3786    
110 RANJIT KUMAR DAS SKL      
111 RUNA DAS Smt.
F1/6, Block GA, Salt Lake
Kolkata – 700 097 (SK)
SKL 2335-9194    
112 REKHA GUPTA Smt.
P-199, C. I. T. Road, Sch – 6M
Kolkata – 700 010
SKL      
113 RITA BOSE
FE-276, Salt Lake
Kolkata – 700 091
SKL 2337-7664    
114 RITA ROY
10B, Lee Road
Kolkata – 700 020
SKL 2247-0629    
115  RUMA DALAL
113B, Keshab Chandra Sen Street
Kolkata – 700 009
SKL 98301-39935    
116 RUPALI LAW SKL 99038-44239    

S

^        
117 SAGAR LAL ROY Dr.
2A, Gopal Chandra Lane
Kolkata – 700 073
SKL 2236-1267    
118 SAIBAL BANERJEE
12/2A, Northern Avenue
Kolkata – 700 037
SKL   98300-48219  
119 SAILENDRA NATH DEY
73A. Ganesh Chandra Avenue
Kolkata – 700 013
SKL      
120 SAMARJIT BANDHOPADHYAY Sri
Kolkata – 700 000
SKL 2244-2680    
121 SAMIR KUMAR BHATTACHARJEE
184B, Bidhan Sarani
Kolkata – 700 006
SKL      
122 SAMIR ROY CHOUDHURY
16, Manmatho Dutta Road
Kolkata – 700 039
SKL 2556-7696    
123 SANJOY KUMAR MITRA
5, Queens’ Park
Kolkata – 700 019
SKL 2461-5555    
124 SANKAR GANGOPADHYAY
20, Nur Mohammad Lane
Kolkata – 700 009
SKL 2530-2643    
125 SANTANU MONDAL
284, A. P. C. Road
Kolkata – 700 009
SKL 2351-2309    
126 SARMILA DUTTA DAS Smt.
64/11A, Suren Sarkar Road
Kolkata – 700 010
SKL 3207-6863    
127 SAUMENDRA NATH GUPTA
7A, Rammohan Roy Road
Kolkata – 700 009
SKL 2530-2039    
128 SHARMILA BOSE Smt.
49A, Shyambazar Street
Kolkata – 700 004
SKL 2543-9753    
129 SHYAMALI BASU
39, Karbala Tank Lane
Kolkata – 700 006 
SKL 2350-5601    
130 SHYAMALI SINHA
86/35B, Rafi Ahmed Kidwai Road
Kolkata – 700 013
SKL 2240-3305    
131 SHYAMASHREE SEN
CE-112, Salt Lake
Kolkata – 700 064
SKL 2337-4712    
132 SIBABRATA MUKHOPADHYAY
CD-54, Salt Lake City
Kolkata – 700 064
SKL      
133 SISIR KUMAR BANERJEE
1/4, Premchand Boral Street
Kolkata – 700 012
SKL   98310-73144  
134 SOUMENDRA NATH BASU () 
1, Dandali Dutta Sarani
Kolkata – 700 006
SKL 2350-8032    
135 SOURENDRA NATH LAHIRI
59/1B, Hindusthan Park
Kolkata – 700 029
SKL 2464-3016    
136 SUBHAJIT ROY
14/1, Bhupen Roy Road
Kolkata – 700 034
SKL 2468-3845    
137 Sri SUBRATA MITRA
74, Sitaram Ghosh Street
Kolkata - 700 009
SKL      
138 SUBROTA CHATTERJEE SKL 2557-5053    
139 SUBROTO GHOSH
4, Sarkar Bye Lane
Kolkata – 700 007
SKL 2241-0829    
140 SUCHETA MUKHOPADHYAY Smt.
54C, Gopimohan Dutta Lane
Kolkata – 700 003
SKL 2555-3882    
141 SUDHIR K. BOSE
FE-276, Salt Lake City
Kolkata – 700 091
SKL 2337-7664    
142 SUDIPKRISHNA DUTTA
1A, Manmatha Bhattacharjee Street
Kolkata – 700 004
SKL 2555-3172    
143 SUGATA SEN SKL 2364-9686    
144 SUJATA CHATTERJEE Smt.
56/C/1, Atul Kirshna Banerjee Lane
Kolkata – 700 036
SKL 2557-5053    
145 SUBHASIS KAR
20B, Sukea Street
Kolkata – 700 009
SKL      
146 SUJOY BAGCHI
2C, Radha Prosad Lane
Kolkata – 700 009
SKL 2350-1689    
147 SUKUMAR CHOWDHURY
31/7, Bagha jatin Road
Kolkata – 700 036
SKL 2577-5393    
148 SUKUMAR KARMAKAR
GD-154, Salt Lake City
Kolkata – 700 106
SKL   98300-21174  
149 SUMIT GANGOPADHYAY
20, Nur Mohammad Lane
Kolkata – 700 009
SKL 2350-2643    
150 SUMIT KUMAR MALLICK
5B, Madhab Das Lane
Kolkata – 700 006
SKL 2543-5548    
151 SUMIT PODDER Dr.
56H, S. C. Banerjee Road
Kolkata – 700 010
SKL 2350-6644    
152 SUPARNA KAR Smt.
20B, Sukea Street
Kolkata – 700 009
SKL 2350-5779    
153 SURAJIT DAS
77F, Karea Road
Kolkata – 700 019
SKL 2247-2163    
154 SURAJIT PAL
2/1, Bidhan Sarani
Kolkata – 7
SKL 2241-4722    
155 SWAPAN KUMAR DAS SKL 2556-4251    
156 SWAPAN MUKHERJEE 
23M, Fern Road
Kolkata – 700 019
SKL 2440-6601    
157 SWAPNA SAHA
174/127, N. S. C. Bose Road
Kolkata – 700 040
SKL 2741-0418    

T

^        
158 TANYA DAS Dr.
77/1K, R. K. Chatterjee Road, Flat 3B
Kolkata – 700 042
SKL 2442-3438    
159 TAPAN KUMAR BAKSHI SKL 2359-2507    
160 TAPAN SEN SKL 2466-2296    
161 TAPATI DUTTA
77A, Nimtola Ghat Street
Kolkata – 700 006
SKL 2218-3638    
162 TAPEN BASU
49A, Raja Dinendra Street
Kolkata – 700 009
SKL   94330-14367  
163 TRINA BANERJEE
5, Ram Mohan Mallick Garden Lane
Kolkata – 700 010
SKL 2350-9191    

U

^        
164 UMA BHATTACHARJEE (SKL) 2329-9427
19/15, Sil Lane
Kolkata – 700 015
       
165 UTPALA MONDAL Smt.
284, A. P. C. Road
Kolkata – 700 009
SKL 2351-2309    
166 UTSHA CHOUDHURY SKL      

Sitemap

 

Author:  Sutanuti Parishad
Contact: 
click to send mail
URL
www.sutanutiparishad.org/members/sukea.htm
First uploaded:
Updated:
01 Jul 2014

Back to Home            Back to Top